Sherbimet tona :

Struktura e planifikuar për menaxhimin e BENIMPEX & CO përbëhet nga Menaxhimi i Sherbimit doganor e spedicioner ne teresi, stimulon dhe garanton nje eficence te sherbimit doganor, si dhe per t’i krijuar enteve private e shteterore qe operojne ne import export lehtesirat e nevojshme perballe Organeve shteterore doganore.

BENIMPEX & CO ka për qëllim të ofrojë shërbime të cilat janë të nevojshme dhe te domosdoshme. Këto i sigurojnë klientëve tanë të interesuar për shërbimet doganore dhe shërbime të tjera ndihmëse si edhe zgjidhjet më të mira të mundshme pasi:

 

Shërbimin tonë e karakterizon :

  • Ofrojnë çmime të favorshme në përputhje me kërkesat e klientëve.
  • Ofrojmë më shumë në karakteristika me shërbimet analoge në vendet më të zhvilluara.
  • Ofrojmë për klientët vlerën më të mirë për dollar (ose lekë) të harxhuar.
  • Sigurojmë një mënyrë alternative për shërbime të tjera të kërkueshme nga klientët tanë.
  • Sigurojnë shërbime, të cilat janë te domosdoshme në këtë fushë.
  • Kemi një ekip me eksperience të kombinuar prej  vitesh.