• Zyrë qendrore në Tiranë, Rruga “Abdyl Frashëri” 2/2,
 • Zyrë qendrore pranë Portit Detar Durrës

21 zyra të shërbimit doganor në të gjithë Republikën:

 1. Pranë degës së doganës Tiranë
 2. Pranë degës së doganës Sheshi i Trageteve
 3. Pranë degës së doganës Elbasan,
 4. Pranë degës së doganës Qafthanë e Tushemisht.
 5. Pranë degës së doganës Korçë e Kapshticë & Goricë
 6. Pranë degës së doganës Kakavijë, Tre Urat
 • Pranë degës së doganës Sarandë, Qaf Botë
 • Pranë degës së doganës Vlorë,
 • Pranë degës së doganës Berat,
 • Pranë degës së doganës Fier,
 • Pranë degës së doganës Shkodër dhe Hani Hotit, Bajzë
 • Pranë degës së doganës Morinë, QafPrush,
 • Pranë degës së doganës Blladë/Peshkopi,